خانه / پرداخت‌های متفرقه

پرداخت‌های متفرقه

برای پرداخت‌های متفرقه از این فرم استفاده نمایید.

توجه:

– جهت پیگیری‌های بعدی وارد کردن پست الکترونیکی در این فرم الزامی است.
– واحد پول در این فرم به تومان است.


نام و نام خانوادگی:          

پست الکترونیکی(الزامی): 

مبلغ به تومان:               

توضیحات: